Skip to content

Szkoła zaoczna w Chorzowie

dla dorosłch

Technik Górnictwa Podziemnego

Pewny zawód

 dla każdego ucznia!

Co to za zawód?

Technik górnictwa podziemnego

to zawód związany z drążeniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych. Wykonuje prace związane z wydobywaniem złóż, wentylacją i klimatyzacja podziemnych wyrobisk górniczych. Organizuje i prowadzi roboty górnicze, rozpoznaje zagrożenia naturalne itp.

Co potrafi?

Absolwent technikum

kształcącego w zawodzie technik górnictwa podziemnego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1. wykonywania robót związanych z drążeniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych;
 2. wykonywania robót związanych z wydobywaniem złóż;
 3. wykonywania robót związanych z wentylacją i klimatyzacją podziemnych wyrobisk górniczych;
 4.  organizowania i prowadzenia robót górniczych;
 5. rozpoznawania zagrożeń naturalnych i zapobiegania im.

Kształcenie

Poziom kształcenia

Poziom wykształcenia kandydata: Branżowa Szkoła I Stopnia


Czas trwania szkoły:  2 lata dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia 


Tryb nauki: zaoczny – weekendowy

Gdzie znajdę pracę?

Zatrudnienie

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w :

 • podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny użyteczne
 • biurach projektowych
 • jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych
 • przedsiębiorstwach geologicznych

Dlaczego MY?

Zalety naszej szkoły:

 • gwarancja zatrudnienia w zawodzie*
 • programy stypendialne (szczegóły w sekretariacie)*
 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • wysoka zdawalność
 • własna sztolnia ćwiczebna i Ośrodek Egzaminacyjny
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • wieloletnie doświadczenie w kształceniu zawodowym
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Pobierz dokumenty

Adres:

41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 37
Budynek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

E-mail

chorzow@darmoweszkoly.pl

Telefon:

500 428 211

Telefon:

Poniedziałek – Piątek 07:00 – 15:00 (po weekendach zjazdowych sekretariat w poniedziałki jest nieczynny)

Zostaw nam numer telefonu a my skontaktujemy się z Tobą!

  Wybierz sekretariat