Skip to content

Dokumenty do pobrania

Ślusarz -
Technik
mechanik

kwalifikacja
mec.08 i Mec.03

Kurs ładowarko koparki za darmo

Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

kwalifikacja BUD.13

Kwalifikacyjne Kursy Górnicze

kwalifikacja
Giw.02 - GIW.09
GiW.05- GIW.11

Szkoły

Zapraszamy do zapoznania się z oferta edukacyjną szkół dziennych
oraz weekendowych policealnych.

branżowa szkoła II stopnia

Technik mechanik - Spawacz

kwalifikacja mec.09

Szkoła zaoczna dla absolwentów szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia.

Kurs ładowarko koparki za darmo

branżowa szkoła II stopnia

technik budowy dróg

kwalifikacja BUD.15

Szkoła zaoczna dla absolwentów szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia.

Górnicze Kursy Zawodowe
ZA DARMO

kurs górnika bezpłatny

Górnik Eksploatacji podziemnej

kwalifikacja GIW.02

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

kwalifikacja GIW.09

Tytuł technika Górnictwa podziemnego

GIW.02 + GIW.09

technik przeróbki kopalin stałych

GIW.05 - Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

GIW.11- organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

Mechaniczne Kursy Zawodowe

ślusarz

kwalifikacja MEC.08

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

mechanik - monter maszyn i urzadzeń

kwalifikacja mEC.03

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

technik mechanik

kwalifikacja mEC.09

Organizacja i nadzorowanie produkcji maszyn i urządzeń.

Budowlane Kursy Zawodowe

Kurs operatora maszyn budowlanych

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH

BUD.13 - eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe, spawacz, MiG, MAG, TiG, elektryczne i gazowe, kursy operatora maszyn budowlanych koparki, koparko-ładowarki, spychacza, walca drogowego za darmo dla osób pracujących, bezrobotnych i prowadzących swoja działalność z miast : Piekary Śląskie, Knurów, Radlin, Chorzów, Zabrze, Bytom, Radzionków, Katowice, Mysłowice, Gliwice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Mysłowice, Katowice, Tarnowskie Góry, Zabrze, Świętochłowice, Kochłowice, Gliwice, Mikołów, Lędziny, Radlin, Oświęcim, Kłodawa, Rybnik, Żory, Brzeszcze, Pławniowice, Pszczyna, Jaworzno, Chrzanów. Kształcimy także w zawodzie Górnika M.11 i Technika Górnictwa m.39, zapraszamy na bezpłatne kursy zawodowe, osoby które chcą bezpłatnie podnieść kwalifikacje na kopalniach bezpłatnie.

Technik górnictwa podziemnego

GIW.09 Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. szkoła średnia (posiada kwalifikację GIW.02)

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Technik górnictwa podziemnego planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, górnictwa rudnego oraz górnictwa solnego; nadzoruje przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.

Osoby które pozytywnie zdały egzamin państwowy z kwalifikacji GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż i zdadzą egzamin państwowy z kwalifikacji GIW.09 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik górnictwa podziemnego.

ZALETY:

 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własna sztolnia ćwiczebna
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy
Privacy Policy 
In accordance with GDRP, we would like to btain your consent for marketing efforts. We’ll only ask once.

This website uses session cookies and 3rd part (like Google Analytics, AdSense, Facebook pixel, Twitter and other) on your device to make best browsing experience. Read more

We will use your data (like: input informations, name,email, location, chosed language version, identify of your device, tracking/time of the visite pages) for marketing purposes. Read more

Szkoła Branżowa II stopnia
– Technik budowy dróg

Kurs operatora maszyn budowlanych

BUD.15 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.

Poziom wykształcenia kandydata: szkoła średnia

Wymagania:
ukończone 18 lat, szkoła dla osób dorosłych

Czas trwania kursu:
2 lata

Tryb nauki:
zaoczny (sobota/niedziela)

Technik budowy dróg samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogownictwa może organizować, wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem dróg, ulic, lotnisk i autostrad oraz z budową i eksploatacją obiektów mostowych a także może wykonywać prace związaniem z wykonywaniem kosztorysów robót drogowych, z wytwarzaniem materiałów i elementów do budowy dróg oraz obiektów inżynierskich, z zarządzaniem drogami i obiektami mostowymi a także wykonywać prace związane z badaniem materiałów i nawierzchni drogowych.

Zawód - Górnik eksploatacji podziemnej

kurs górnika bezpłatny

Kwalifikacja GIW.02

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. Zasadnicza szkoła zawodowa

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Górnik eksploatacji podziemnej zajmuje się pracami wydobywczymi w podziemnych zakładach górniczych. Górnik  eksploatacji podziemnej czy technik górnictwa podziemnego, to kierunki dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w jednej z największych gałęzi przemysłu-górnictwem

Kwalifikacja GIW.02 daje możliwość po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację uzyskania dyplomu w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej.

Uzyskanie dodatkowej kwalifikacji GIW.09 umożliwia uzyskanie tytułu Technik górnictwa podziemnego pod warunkiem, ze słuchacz posiada średnie wykształcenia..

ZALETY:

 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własna sztolnia ćwiczebna
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Technik Górnictwa Podziemnego

Technik górnictwa podziemnego

Aby uzyskać tytuł TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych należy spełnić łącznie następujące dwa warunki:

1. Ukończyć Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i zdać egzaminy z następujących kwalifikacji:
GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż
GIW.09. Organizacja prowadzenia eksploatacji podziemnej złóż

2. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie.

Słuchacze mający wykształcenie na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą po zdaniu egzaminu z kwalifikacji GIW.08 otrzymać tytuł GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ
Zajęcia wszystkich kursów odbywają się w systemie zaocznym –soboty i niedziele.

Technik przeróbki kopalin stałych

GIW.05 - OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZERÓBKI MECHANICZNEJ KOPALIN

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata:
min. Zasadnicza szkoła zawodowa

Wymagania:
ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Po zdanym egzaminie państwowym słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

GIW.11- ORGANIZACJA PROCESU PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: szkoła średnia, ukończona kwalifikacja GIW.05


Wymagania:
ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych


Tryb nauki:
zaoczny (sobota/niedziela)

Po zdanym egzaminie państwowym słuchacz otrzymuje dyplom TECHNIKA PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH

Technik przeróbki kopalin stałych nadaje wydobytej kopalinie surowej takiej jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy metali, kruszywa i piaski, sole oraz pozostałe surowce chemiczne i skalne własności użytkowe polegające na maksymalnym zwiększeniu zawartości składnika użytecznego z wykorzystaniem metod mechanicznych, fizykochemicznych oraz specjalnych w celu przygotowania kopalin do dalszego zastosowania.

ZALETY:

 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Zawód Ślusarz

Kurs spawacza

MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów, maszyn, urządzeń i narzędzi

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. Zasadnicza szkoła zawodowa

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Obecnie na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na takich specjalistów – zarówno na rynku rodzimym jak i zagranicznym. Zdając egzamin państwowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie Ślusarz.

ZALETY:

 • uprawnienia spawacza MIG, MAG, TIG, gazowe, elektryczne ZA DARMO
 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własna sztolnia ćwiczebna
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Zawód Mechanik
- monter maszyn i urządzeń

MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. Zasadnicza szkoła zawodowa

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Mechanik – monter maszyn i urządzeń instaluje i uruchamia obiekty techniczne, maszyny i urządzenia lub ich podzespoły. Wytwarza także elementy maszyn, w związku z czym posługuje się sprawnie i precyzyjnie dużym zakresem przyrządów, narzędzi i elektronarzędzi oraz maszyn.

ZALETY:

 • uprawnienia spawacza MIG, MAG, TIG, gazowe, elektryczne ZA DARMO
 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własne warsztaty szkoleniowe
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Technik Mechanik

M.44 Organizacja i nadzorowanie produkcji maszyn i urządzeń

Informacje dodatkowe – połączenia kwalifikacji
MEC.03+ MEC.09 = technik mechanik
MEC.08 + MEC.09 = technik mechanik

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. szkoła średnia( posiada kwalifikację MEC.03 lub MEC.08)

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika – obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.

Osoby które pozytywnie zdały egzamin państwowy z kwalifikacji MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń lub MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów, maszyn, urządzeń i narzędzi zdając kwalifikację MEC.09 Organizacja i prowadzenie produkcji maszyn i urządzeń otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik

ZALETY:

 • uprawnienia spawacza MIG, MAG, TIG, gazowe, elektryczne ZA DARMO
 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własna sztolnia ćwiczebna
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

Kurs ładowarko koparki za darmo

BUD.13 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. Zasadnicza szkoła zawodowa

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła dla osób dorosłych

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Kwalifikacyjny kurs zawodowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych, którzy po ukończeniu kursu zamierzają podjąć pracę zawodową przy budowie sieci nowoczesnych autostrad i dróg ekspresowych, przy remontach i modernizacji dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz jako pracownicy do utrzymania obecnej sieci dróg w Polsce, niezależnie od ich zarządcy.

ZALETY:

 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • uprawnienia operatora maszyn drogowych i budowlanych ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własna sztolnia ćwiczebna
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku 
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy