Skip to content

Do końca rekrutacji pozostało

00
Dni
:
00
Godzin
:
00
Minut
:
00
Sekund

Branżowa Szkoła I Stopnia w Piekarach Śląskich – Ślusarz -Spawacz kwalifikacja MEC.08

Kurs spawacza

Poziom wykształcenia kandydata: szkoła podstawowa, gimnazjum
Czas trwania szkoły: 3 lata
Tryb nauki: dzienny

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

ZALETY:

  • gwarancja zatrudnienia w zawodzie*
  • uprawnienia spawalnicze MIG, MAG, TIG, elektryczne, gazowe ZA DARMO
  • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
  • wysoka zdawalność
  • własne warsztaty szkolne i Ośrodek Egzaminacyjny
  • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
  • wieloletnie doświadczenie w kształceniu zawodowym
  • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Harmonogram

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów

13 maja 2019 r. – 25 czerwca 2019 r.
Składanie wniosków  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej /wprowadzanie wniosków  przez kandydata do systemu rekrutacji elektronicznej.
13 maja 2019 r. – 25 czerwca 2019 r.
21czerwca 2019 r. – 25 czerwca 2019 r.
Składanie do szkoły ponadpodstawowej  pierwszego wyboru wniosków wraz z dokumentami: potwierdzona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum; potwierdzona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
21czerwca 2019 r. – 25 czerwca 2019 r.
16 lipca 2019r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
16 lipca 2019r.
16 lipca 2019 r. – 18 lipca 2019 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych.
16 lipca 2019 r. – 18 lipca 2019 r.
16 lipca 2019 r. – 24 lipca 2019 r.
Potwierdzenie woli uczęszczania do wybranej szkoły -  przedłożenie dokumentów: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału, oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu --gimnazjalnego, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (technikum, szkoła branżowa); zaświadczenia o przyjęciu kandydata przez pracodawcę na praktykę (klasy wielozawodowe)
16 lipca 2019 r. – 24 lipca 2019 r.
25 lipca 2019r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
25 lipca 2019r.
Centrum Kształcenia Prymus

Adres:

41-940 Piekary Śląskie ul. Gimnazjalna 24 Budynek Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Piekarach Śląskich

Telefon:

500 553 703

E-mail

piekary@darmoweszkoly.pl

Telefon:

Poniedziałek – Piątek 07:00 – 15:00
oraz weekendy zjazdowe

Wyślij do nas pytanie