Skip to content

Slide BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
PRYMUS W PIEKARACH ŚLĄSKICH
technikm Górnicze Tylko u nas STYPENDIUM* 400 ZŁ Szkoła dzienna dla absolwentów gimnazjum
i ośmioletniej szkoły podstawowej.
Zapisz się już dziś! kurs górnika bezpłatny

Do końca rekrutacji pozostało

00
Dni
:
00
Godzin
:
00
Minut
:
00
Sekund

Technikum Górnicze – Technik górnictwa podziemnego Kwalifikacje GIW.02 oraz GIW.09

kurs górnika bezpłatny

Poziom wykształcenia kandydata: szkoła podstawowa, gimnazjum
Czas trwania szkoły:4 lata dla absolwentów gimnazjum, 5 lata dla absolwentów szkoły podstawowej
Tryb nauki: dzienny

Technik górnictwa podziemnego to zawód związany z drążeniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych. Wykonuje prace związane z wydobywaniem złóż, wentylacją i klimatyzacja podziemnych wyrobisk górniczych. Organizuje i prowadzi roboty górnicze, rozpoznaje zagrożenia naturalne itp.  Absolwent tego kierunku może znaleźć pracę w zakładach wydobywczych złóż naturalnych.

ZALETY:

  • gwarancja zatrudnienia w zawodzie*
  • programy stypendialne (szczegóły w sekretariacie)* stypendium socjalne 200zł, stypendium za wyniki w nauce 200zł
  • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
  • wysoka zdawalność
  • własna sztolnia ćwiczebna i Ośrodek Egzaminacyjny
  • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
  • wieloletnie doświadczenie w kształceniu zawodowym
  • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Informacja na temat stypendium 400 zł* udzielana jest w sekretariacie.

Harmonogram

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów

13 maja 2019 r. – 25 czerwca 2019 r.
Składanie wniosków  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej /wprowadzanie wniosków  przez kandydata do systemu rekrutacji elektronicznej.
13 maja 2019 r. – 25 czerwca 2019 r.
21czerwca 2019 r. – 25 czerwca 2019 r.
Składanie do szkoły ponadpodstawowej  pierwszego wyboru wniosków wraz z dokumentami: potwierdzona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum; potwierdzona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
21czerwca 2019 r. – 25 czerwca 2019 r.
16 lipca 2019r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
16 lipca 2019r.
16 lipca 2019 r. – 18 lipca 2019 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych.
16 lipca 2019 r. – 18 lipca 2019 r.
16 lipca 2019 r. – 24 lipca 2019 r.
Potwierdzenie woli uczęszczania do wybranej szkoły -  przedłożenie dokumentów: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału, oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu --gimnazjalnego, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (technikum, szkoła branżowa); zaświadczenia o przyjęciu kandydata przez pracodawcę na praktykę (klasy wielozawodowe)
16 lipca 2019 r. – 24 lipca 2019 r.
25 lipca 2019r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
25 lipca 2019r.
Centrum Kształcenia Prymus

Adres:

41-940 Piekary Śląskie ul. Gimnazjalna 24 Budynek Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Piekarach Śląskich

Telefon:

500 553 703

E-mail

piekary@darmoweszkoly.pl

Telefon:

Poniedziałek – Piątek 07:00 – 15:00
oraz weekendy zjazdowe

Wyślij do nas pytanie