Skip to content

Slide kwalifikacje GIW.02 i GIW.09 ZA DARMO 0 ZŁ Dla bezrobotnych jak i pracujących. Zapisz się już dziś! kurs górnika bezpłatny Slide Kurs spawacza ślusarz - spawacz zapisz się już dziś Uprawnienia Spawacza
MIG, MAG, TIG, Elektryczne i Gazowe
Dla osób pracujących jak i bezrobotnych. ZA DARMO

Aktualności

Górnicze Kursy Zawodowe
ZA DARMO

kurs górnika bezpłatny

Górnik Eksploatacji złóż podziemnych

kwalifikacja GIW.02

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

kwalifikacja GIW.09

Tytuł technika Górnictwa podziemnego

GIW.02 + GIW.09

technik przeróbki kopalin stałych

GIW.05 - OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZERÓBKI MECHANICZNEJ KOPALIN

GIW.11 - organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

Mechaniczne Kursy Zawodowe

Zdobądź uprawnienia spawacza MIG, MAG, TIG, Elektryczne i Gazowe

za darmo

ślusarz

kwalifikacja mEC.08

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

mechanik - monter maszyn i urzadzeń

kwalifikacja mEC.03

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

technik mechanik

kwalifikacja MEC.09

Organizacja i nadzorowanie produkcji maszyn i urządzeń.

Kurs spawacza

Budowlane Kursy Zawodowe

Zdobądź uprawnienia operatora maszyn budowlanych takich jak:

koparki, koparko ładowarki, spychacz, walec, rozkładacz mas bitumicznych itp.

za darmo

Kurs operatora maszyn budowlanych

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH

BUD.13 - EKSPLOATACJA MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH

Centrum Kształcenia Prymus

Adres:

44-310 Radlin, ul. Orkana 6
(nad apteką „Pod Jaskółką” obok „Intermarche”)

Telefon:

502 614 799

E-mail

radlin@darmoweszkoly.pl

Telefon:

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00
oraz weekendy zjazdowe

Wyślij do nas pytanie

Zawód - Górnik eksploatacji podziemnej

kurs górnika bezpłatny

Kwalifikacja GIW.02

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. Zasadnicza szkoła zawodowa

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Czas trwania kursu: pół roku

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Górnik eksploatacji podziemnej zajmuje się pracami wydobywczymi w podziemnych zakładach górniczych. Górnik  eksploatacji podziemnej czy technik górnictwa podziemnego, to kierunki dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w jednej z największych gałęzi przemysłu-górnictwem

Kwalifikacja GIW.02 daje możliwość po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację uzyskania dyplomu w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej.

Uzyskanie dodatkowej kwalifikacji GIW.09 umożliwia uzyskanie tytułu Technik górnictwa podziemnego pod warunkiem, ze słuchacz posiada średnie wykształcenia..

ZALETY:

 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własna sztolnia ćwiczebna
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Technik górnictwa podziemnego

GIW.09 Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. szkoła średnia (posiada kwalifikację GIW.02)

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Czas trwania kursu: pół roku

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Technik górnictwa podziemnego planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, górnictwa rudnego oraz górnictwa solnego; nadzoruje przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.

Osoby które pozytywnie zdały egzamin państwowy z kwalifikacji GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż i zdadzą egzamin państwowy z kwalifikacji GIW.09 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik górnictwa podziemnego.

ZALETY:

 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własna sztolnia ćwiczebna
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Technik Górnictwa Podziemnego

Technik górnictwa podziemnego

Aby uzyskać tytuł TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych należy spełnić łącznie następujące dwa warunki:

1. Ukończyć Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i zdać egzaminy z następujących kwalifikacji:
GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż
GIW.09. Organizacja prowadzenia eksploatacji podziemnej złóż

2. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie.

Słuchacze mający wykształcenie na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą po zdaniu egzaminu z kwalifikacji GIW.08 otrzymać tytuł GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ
Zajęcia wszystkich kursów odbywają się w systemie zaocznym –soboty i niedziele.

Technik przeróbki kopalin stałych

GIW.05 - OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZERÓBKI MECHANICZNEJ KOPALIN

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata:
min. Zasadnicza szkoła zawodowa

Wymagania:
ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Czas trwania kursu: pół roku

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Po zdanym egzaminie państwowym słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

GIW.11- ORGANIZACJA PROCESU PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: szkoła średnia, ukończona kwalifikacja GIW.05


Wymagania:
ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Czas trwania kursu:
pół roku

Tryb nauki:
zaoczny (sobota/niedziela)

Po zdanym egzaminie państwowym słuchacz otrzymuje dyplom TECHNIKA PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH

Technik przeróbki kopalin stałych nadaje wydobytej kopalinie surowej takiej jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy metali, kruszywa i piaski, sole oraz pozostałe surowce chemiczne i skalne własności użytkowe polegające na maksymalnym zwiększeniu zawartości składnika użytecznego z wykorzystaniem metod mechanicznych, fizykochemicznych oraz specjalnych w celu przygotowania kopalin do dalszego zastosowania.

ZALETY:

 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Zawód Ślusarz

Kurs spawacza

MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów, maszyn, urządzeń i narzędzi

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. Zasadnicza szkoła zawodowa

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Czas trwania kursu: pół roku

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Obecnie na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na takich specjalistów – zarówno na rynku rodzimym jak i zagranicznym. Zdając egzamin państwowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie Ślusarz.

ZALETY:

 • uprawnienia spawacza MIG, MAG, TIG, gazowe, elektryczne ZA DARMO
 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własna sztolnia ćwiczebna
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Zawód Mechanik
- monter maszyn i urządzeń

MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. Zasadnicza szkoła zawodowa

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Czas trwania kursu: pół roku

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Mechanik – monter maszyn i urządzeń instaluje i uruchamia obiekty techniczne, maszyny i urządzenia lub ich podzespoły. Wytwarza także elementy maszyn, w związku z czym posługuje się sprawnie i precyzyjnie dużym zakresem przyrządów, narzędzi i elektronarzędzi oraz maszyn.

ZALETY:

 • uprawnienia spawacza MIG, MAG, TIG, gazowe, elektryczne ZA DARMO
 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własne warsztaty szkoleniowe
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Technik Mechanik

M.44 Organizacja i nadzorowanie produkcji maszyn i urządzeń

Informacje dodatkowe – połączenia kwalifikacji
MEC.03+ MEC.09 = technik mechanik
MEC.08 + MEC.09 = technik mechanik

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. szkoła średnia( posiada kwalifikację MEC.03 lub MEC.08)

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Czas trwania kursu: pół roku

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika – obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.

Osoby które pozytywnie zdały egzamin państwowy z kwalifikacji MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń lub MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów, maszyn, urządzeń i narzędzi zdając kwalifikację MEC.09 Organizacja i prowadzenie produkcji maszyn i urządzeń otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik

ZALETY:

 • uprawnienia spawacza MIG, MAG, TIG, gazowe, elektryczne ZA DARMO
 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własna sztolnia ćwiczebna
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

Kurs ładowarko koparki za darmo

BUD.13 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. Zasadnicza szkoła zawodowa

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła dla osób dorosłych

Czas trwania kursu: pół roku

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Kwalifikacyjny kurs zawodowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych, którzy po ukończeniu kursu zamierzają podjąć pracę zawodową przy budowie sieci nowoczesnych autostrad i dróg ekspresowych, przy remontach i modernizacji dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz jako pracownicy do utrzymania obecnej sieci dróg w Polsce, niezależnie od ich zarządcy.

ZALETY:

 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • uprawnienia operatora maszyn drogowych i budowlanych ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własna sztolnia ćwiczebna
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku 
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy