Skip to content

Aktualności

Szkoły

Zapraszamy do zapoznania się z oferta edukacyjną szkół dziennych
oraz weekendowych policealnych.

branżowa szkoła II stopnia

technik mechanik
-Spawacz
 

kwalifikacja mec.09

Szkoła zaoczna dla absolwentów szkół zawodowych i branżowych I stopnia.

Górnicze Kursy Zawodowe
ZA DARMO

kurs górnika bezpłatny

Górnik Eksploatacji złóż podziemnych

kwalifikacja GIW.02

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

kwalifikacja GIW.09

Tytuł technika Górnictwa podziemnego

GIW.02 + GIW.09

technik przeróbki kopalin stałych

GIW.05 - OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZERÓBKI MECHANICZNEJ KOPALIN

GIW.11- ORGANIZACJA PROCESU PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH

Mechaniczne Kursy Zawodowe

Zdobądź uprawnienia spawacza MIG, MAG, TIG, Elektryczne i Gazowe

za darmo

ślusarz

kwalifikacja MEC.08

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

mechanik - monter maszyn i urzadzeń

kwalifikacja mEC.03

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

technik mechanik

kwalifikacja mEC.09

Organizacja i nadzorowanie produkcji maszyn i urządzeń.

Kurs spawacza

Budowlane Kursy Zawodowe

Zdobądź uprawnienia operatora maszyn budowlanych takich jak:

koparki, koparko ładowarki, spychacz, walec, rozkładacz mas bitumicznych itp.

za darmo

Kurs operatora maszyn budowlanych

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH

BUD.13 - EKSPLOATACJA MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH

Centrum Kształcenia Prymus

Adres:

41-940 Piekary Śląskie ul. Gimnazjalna 24, Budynek Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach Śląskich

Telefon:

500 553 703

E-mail

piekary@darmoweszkoly.pl

Telefon:

Poniedziałek – Piątek 07:30 – 15:30 oraz weekendy zjazdowe

Wyślij do nas pytanie

  Technik górnictwa podziemnego

  GIW.09 Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

  Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

  Poziom wykształcenia kandydata: min. szkoła średnia (posiada kwalifikację GIW.02)

  Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

  Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

  Technik górnictwa podziemnego planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, górnictwa rudnego oraz górnictwa solnego; nadzoruje przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.

  Osoby które pozytywnie zdały egzamin państwowy z kwalifikacji GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż i zdadzą egzamin państwowy z kwalifikacji GIW.09 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik górnictwa podziemnego.

  ZALETY:

  • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
  • brak opłat za sesję i egzaminy
  • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
  • wysoka zdawalność
  • własna sztolnia ćwiczebna
  • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
  • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

  Zawód - Górnik eksploatacji podziemnej

  kurs górnika bezpłatny

  Kwalifikacja GIW.02

  Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

  Poziom wykształcenia kandydata: min. Zasadnicza szkoła zawodowa

  Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

  Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

  Górnik eksploatacji podziemnej zajmuje się pracami wydobywczymi w podziemnych zakładach górniczych. Górnik  eksploatacji podziemnej czy technik górnictwa podziemnego, to kierunki dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w jednej z największych gałęzi przemysłu-górnictwem

  Kwalifikacja GIW.02 daje możliwość po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację uzyskania dyplomu w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej.

  Uzyskanie dodatkowej kwalifikacji GIW.09 umożliwia uzyskanie tytułu Technik górnictwa podziemnego pod warunkiem, ze słuchacz posiada średnie wykształcenia..

  ZALETY:

  • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
  • brak opłat za sesję i egzaminy
  • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
  • wysoka zdawalność
  • własna sztolnia ćwiczebna
  • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
  • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

  Technik Górnictwa Podziemnego

  Technik górnictwa podziemnego

  Aby uzyskać tytuł TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych należy spełnić łącznie następujące dwa warunki:

  1. Ukończyć Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i zdać egzaminy z następujących kwalifikacji:
  GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż
  GIW.09. Organizacja prowadzenia eksploatacji podziemnej złóż

  2. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie.

  Słuchacze mający wykształcenie na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą po zdaniu egzaminu z kwalifikacji GIW.08 otrzymać tytuł GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ
  Zajęcia wszystkich kursów odbywają się w systemie zaocznym –soboty i niedziele.

  Technik przeróbki kopalin stałych

  GIW.05 - OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZERÓBKI MECHANICZNEJ KOPALIN

  Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

  Poziom wykształcenia kandydata:
  min. Zasadnicza szkoła zawodowa

  Wymagania:
  ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

  Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

  Po zdanym egzaminie państwowym słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

  GIW.11- ORGANIZACJA PROCESU PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH

  Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

  Poziom wykształcenia kandydata: szkoła średnia, ukończona kwalifikacja GIW.05


  Wymagania:
  ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych


  Tryb nauki:
  zaoczny (sobota/niedziela)

  Po zdanym egzaminie państwowym słuchacz otrzymuje dyplom TECHNIKA PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH

  Technik przeróbki kopalin stałych nadaje wydobytej kopalinie surowej takiej jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy metali, kruszywa i piaski, sole oraz pozostałe surowce chemiczne i skalne własności użytkowe polegające na maksymalnym zwiększeniu zawartości składnika użytecznego z wykorzystaniem metod mechanicznych, fizykochemicznych oraz specjalnych w celu przygotowania kopalin do dalszego zastosowania.

  ZALETY:

  • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
  • brak opłat za sesję i egzaminy
  • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
  • wysoka zdawalność
  • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
  • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

  Zawód Ślusarz

  Kurs spawacza

  MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów, maszyn, urządzeń i narzędzi

  Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

  Poziom wykształcenia kandydata: min. Zasadnicza szkoła zawodowa

  Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

  Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

  Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Obecnie na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na takich specjalistów – zarówno na rynku rodzimym jak i zagranicznym. Zdając egzamin państwowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie Ślusarz.

  ZALETY:

  • uprawnienia spawacza MIG, MAG, TIG, gazowe, elektryczne ZA DARMO
  • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
  • brak opłat za sesję i egzaminy
  • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
  • wysoka zdawalność
  • własna sztolnia ćwiczebna
  • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
  • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

  Zawód Mechanik
  - monter maszyn i urządzeń

  MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

  Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

  Poziom wykształcenia kandydata: min. Zasadnicza szkoła zawodowa

  Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

  Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

  Mechanik – monter maszyn i urządzeń instaluje i uruchamia obiekty techniczne, maszyny i urządzenia lub ich podzespoły. Wytwarza także elementy maszyn, w związku z czym posługuje się sprawnie i precyzyjnie dużym zakresem przyrządów, narzędzi i elektronarzędzi oraz maszyn.

  ZALETY:

  • uprawnienia spawacza MIG, MAG, TIG, gazowe, elektryczne ZA DARMO
  • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
  • brak opłat za sesję i egzaminy
  • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
  • wysoka zdawalność
  • własne warsztaty szkoleniowe
  • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
  • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

  Technik Mechanik

  M.44 Organizacja i nadzorowanie produkcji maszyn i urządzeń

  Informacje dodatkowe – połączenia kwalifikacji
  MEC.03+ MEC.09 = technik mechanik
  MEC.08 + MEC.09 = technik mechanik

  Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

  Poziom wykształcenia kandydata: min. szkoła średnia( posiada kwalifikację MEC.03 lub MEC.08)

  Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

  Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

  Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika – obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.

  Osoby które pozytywnie zdały egzamin państwowy z kwalifikacji MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń lub MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów, maszyn, urządzeń i narzędzi zdając kwalifikację MEC.09 Organizacja i prowadzenie produkcji maszyn i urządzeń otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik

  ZALETY:

  • uprawnienia spawacza MIG, MAG, TIG, gazowe, elektryczne ZA DARMO
  • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
  • brak opłat za sesję i egzaminy
  • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
  • wysoka zdawalność
  • własna sztolnia ćwiczebna
  • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
  • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

  Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

  Kurs ładowarko koparki za darmo

  BUD.13 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

  Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

  Poziom wykształcenia kandydata: min. Zasadnicza szkoła zawodowa

  Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła dla osób dorosłych

  Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

  Kwalifikacyjny kurs zawodowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych, którzy po ukończeniu kursu zamierzają podjąć pracę zawodową przy budowie sieci nowoczesnych autostrad i dróg ekspresowych, przy remontach i modernizacji dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz jako pracownicy do utrzymania obecnej sieci dróg w Polsce, niezależnie od ich zarządcy.

  ZALETY:

  • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
  • uprawnienia operatora maszyn drogowych i budowlanych ZA DARMO
  • brak opłat za sesję i egzaminy
  • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
  • wysoka zdawalność
  • własna sztolnia ćwiczebna
  • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
  • nauka trwa tylko pół roku 
  • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy