Skip to content

Aktualności

Górnicze Kursy Zawodowe
ZA DARMO

kurs górnika bezpłatny

Górnik Eksploatacji złóż podziemnych

kwalifikacja m.11

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

kwalifikacja m.39

Tytuł technika Górnictwa podziemnego

m.11 + m.39

technik przeróbki kopalin stałych

m.35 - prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

m.36 - organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

Mechaniczne Kursy Zawodowe

Zdobądź uprawnienia spawacza MIG, MAG, TIG, Elektryczne i Gazowe

za darmo

ślusarz

kwalifikacja m.20

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

mechanik - monter maszyn i urzadzeń

kwalifikacja m.17

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

technik mechanik

kwalifikacja m.44

Organizacja i nadzorowanie produkcji maszyn i urządzeń.

Kurs spawacza

Budowlane Kursy Zawodowe

Zdobądź uprawnienia operatora maszyn budowlanych takich jak:

koparki, koparko ładowarki, spychacz, walec, rozkładacz mas bitumicznych itp.

za darmo

Kurs operatora maszyn budowlanych

mechanik - monter maszyn i urządzeń drogowych

B.02 - wykonywanie robót drogowych

b.01 - eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych

Centrum Kształcenia Prymus

Adres:

43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 47

Telefon:

500 553 643

E-mail

ledziny@darmoweszkoly.pl

Telefon:

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00
oraz weekendy zjazdowe

Wyślij do nas pytanie

Zawód - Górnik eksploatacji złóż podziemnych

kurs górnika bezpłatny

Kwalifikacja M.11

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. Zasadnicza szkoła zawodowa

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Czas trwania kursu: pół roku

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Górnik eksploatacji podziemnej zajmuje się pracami wydobywczymi w podziemnych zakładach górniczych. Górnik  eksploatacji podziemnej czy technik górnictwa podziemnego, to kierunki dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w jednej z największych gałęzi przemysłu-górnictwem

Kwalifikacja M.11 daje możliwość po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację uzyskania dyplomu w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej.

Uzyskanie dodatkowej kwalifikacji M.39 umożliwia uzyskanie tytułu Technik górnictwa podziemnego pod warunkiem, ze słuchacz posiada średnie wykształcenia..

ZALETY:

 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własna sztolnia ćwiczebna
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Technik górnictwa podziemnego

M.39 Organizacja i prowadzenieeksploatacji złóż podziemnych

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. szkoła średnia (posiada kwalifikację M.11)

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Czas trwania kursu: pół roku

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Technik górnictwa podziemnego planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, górnictwa rudnego oraz górnictwa solnego; nadzoruje przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.

Osoby które pozytywnie zdały egzamin państwowy z kwalifikacji M.11 Eksploatacja złóż podziemnych i zdadzą egzamin państwowy z kwalifikacji M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik górnictwa podziemnego.

ZALETY:

 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własna sztolnia ćwiczebna
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Technik Górnictwa Podziemnego

Technik górnictwa podziemnego

Aby uzyskać tytuł TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych należy spełnić łącznie następujące dwa warunki:

1. Ukończyć Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i zdać egzaminy z następujących kwalifikacji:
M.11. Eksploatacja złóż podziemnych
M.39. Organizacja prowadzenia eksploatacji złóż podziemnych 

2. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie.

Słuchacze mający wykształcenie na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą po zdaniu egzaminu z kwalifikacji M.11 otrzymać tytuł GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ
Zajęcia wszystkich kursów odbywają się w systemie zaocznym –soboty i niedziele.

Technik przeróbki kopalin stałych

M.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata:
min. Zasadnicza szkoła zawodowa

Wymagania:
ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Czas trwania kursu: pół roku

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Po zdanym egzaminie państwowym słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

M.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: szkoła średnia, ukończona kwalifikacja M.35

Wymagania:
ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Czas trwania kursu:
pół roku

Tryb nauki:
zaoczny (sobota/niedziela)

Po zdanym egzaminie państwowym słuchacz otrzymuje dyplom TECHNIKA PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH

Technik przeróbki kopalin stałych nadaje wydobytej kopalinie surowej takiej jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy metali, kruszywa i piaski, sole oraz pozostałe surowce chemiczne i skalne własności użytkowe polegające na maksymalnym zwiększeniu zawartości składnika użytecznego z wykorzystaniem metod mechanicznych, fizykochemicznych oraz specjalnych w celu przygotowania kopalin do dalszego zastosowania.

ZALETY:

 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Zawód Ślusarz

Kurs spawacza

M.20 Wykonywanie i naprawa elementów, maszyn, urządzeń i narzędzi

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. Zasadnicza szkoła zawodowa

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Czas trwania kursu: pół roku

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Obecnie na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na takich specjalistów – zarówno na rynku rodzimym jak i zagranicznym. Zdając egzamin państwowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie Ślusarz.

ZALETY:

 • uprawnienia spawacza MIG, MAG, TIG, gazowe, elektryczne ZA DARMO
 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własna sztolnia ćwiczebna
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Zawód Mechanik
- monter maszyn i urządzeń

M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. Zasadnicza szkoła zawodowa

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Czas trwania kursu: pół roku

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Mechanik – monter maszyn i urządzeń instaluje i uruchamia obiekty techniczne, maszyny i urządzenia lub ich podzespoły. Wytwarza także elementy maszyn, w związku z czym posługuje się sprawnie i precyzyjnie dużym zakresem przyrządów, narzędzi i elektronarzędzi oraz maszyn.

ZALETY:

 • uprawnienia spawacza MIG, MAG, TIG, gazowe, elektryczne ZA DARMO
 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własne warsztaty szkoleniowe
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Technik Mechanik

M.44 Organizacja i nadzorowanie produkcji maszyn i urządzeń

Informacje dodatkowe – połączenia kwalifikacji
M.17+ M.44 = technik mechanik
M.20 + M.44= technik mechanik

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. szkoła średnia( posiada kwalifikację M.20 lub M.17)

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Czas trwania kursu: pół roku

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika – obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.

Osoby które pozytywnie zdały egzamin państwowy z kwalifikacji M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń lub M.20 Wykonywanie i naprawa elementów, maszyn, urządzeń i narzędzi zdając kwalifikację M.44 Organizacja i prowadzenie produkcji maszyn i urządzeń otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik

ZALETY:

 • uprawnienia spawacza MIG, MAG, TIG, gazowe, elektryczne ZA DARMO
 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własna sztolnia ćwiczebna
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Zawód - Mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Kurs ładowarko koparki za darmo

B.02 Wykonywanie robót drogowych

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. Zasadnicza szkoła zawodowa

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła dla osób dorosłych

Czas trwania kursu: pół roku

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Kwalifikacyjny kurs zawodowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych, którzy po ukończeniu kursu zamierzają podjąć pracę zawodową przy budowie sieci nowoczesnych autostrad i dróg ekspresowych, przy remontach i modernizacji dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz jako pracownicy do utrzymania obecnej sieci dróg w Polsce, niezależnie od ich zarządcy. Zaliczenie tej kwalifikacji pozwala dalej kontynuować naukę na kursie B.01- Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych

ZALETY:

 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • uprawnienia operatora maszyn drogowych i budowlanych ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własna sztolnia ćwiczebna
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku dla kwalifikacji B.02, pół roku dla kwalifikacji B.01
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy